city

Vad vi äter, hur vår mat produceras och hur mycket av den som går till spillo har seglat upp som en av de viktigaste globala framtidsfrågorna. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog alla medlemsländerna 17 globala mål, Sustainable Development Goals (SDG). Mål nummer 12 handlar om hållbar konsumtion, och under den punkten ligger ett delmål som innebär att vi mellan år 2015 och år 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Allt fler organisationer och politiker runt om i världen har börjat inse frågans stora betydelse för vår möjlighet att försörja jordens växande befolkning och minska vår inverkan på miljön. Det har blivit hög tid att frågan om matsvinn får samma uppmärksamhet i den svenska miljödebatten som exempelvis kärnkraften fick på 70-talet eller DDT på 60-talet.

Varför är det då så viktigt att vi minskar matsvinnet? Här är några exempel:

  • Mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad. Det är helt enkelt väldigt mycket mat som aldrig kommer till användning.
  • Totalt 1,3 miljarder ton livsmedel skulle kunna sparas varje år, vilket hade bidragit till att minska världssvälten och resursförbrukningen på jorden.
  • Om en fjärdedel av all den mat som förloras istället tas tillvara skulle den kunna mätta 900 miljoner människor.
  • 95-115 kilo, så mycket matsvinn orsakar vi per person i Europa och Nordamerika.
  • Matsvinn innebär ett enormt resursslöseri. Genom att minska svinn och produktionsförluster kan vi spara pengar, minimera konsekvenserna för miljön och se till att alla har tillräckligt med mat.
  • Matproduktionen har en enorm klimatpåverkan. Den bidrar till utsläpp av växthusgaser, övergödning av sjöar och vattendrag, och är den största orsaken till förlust av biologisk mångfald.

Hittills har frågan om matsvinn fått relativt lite uppmärksamhet i Sverige. Att minska matsvinnet borde dock ligga i allas intresse. Då det idag finns föreslagna mål på hur matsvinnet ska minskas, både i Sverige, Norden, EU och FN, återstår ju ”bara” frågan kring hur vi alla kan bidra till att uppnå dem.

Vi på Karma vill dra vårt strå till stacken och kommer därför regelbundet blogga om tips på vad du och vi kan göra för att minska vårt matsvinn.

Det är dags att vi börjar prata mer om matsvinn!