Karma › Vision

Världens befolkning växer. Antingen kan vi öka vår matproduktion för att möta detta, eller så kan vi helt enkelt sluta slänga mat.

Globalt producerar vi idag mat för att mätta 9 miljarder människor, trots att vi är drygt 7 miljarder. I takt med att världens befolkning växer så ökar även det globala behovet av mat. Istället för att ta till vara på det vi har så ser vi till att producera mer mat och använda fler värdefulla naturresurer  - vilket leder till att vi slänger ännu mer mat.

Idag konsumeras aldrig 33% av all mat som produceras globalt per år. Bara inom restaurangbranschen i Sverige slängs årligen 90.000 ton mat i onödan. Mat som aldrig kommer fram till våra tallrikar hamnar istället på soptippar där den ruttnar och bidrar till ökandet av växthusgaser. Om vi skulle äta all ätbar mat som idag slängs så skulle vi därför inte bara ta bättre tillvara på våra tillgångar, vi skulle också minska vår påverkan på miljön.

Karmalicious AB bedriver ett socialt företagande med ändamålet att hitta hållbara lösningar för att minska matsvinnet och förhindra ytterligare onödig utnyttjan av vår planet.

Genom att erbjuda den bästa och mest användarvänliga plattformen för att marknadsföra mat som annars riskerar att bli svinn, kommer Karmalicious AB bli ledande i att genom en digital lösning minska matsvinnet. Vi erbjuder alltid högsta kvalitet genom våra produkter och genom en stark etisk och moralisk kompass med värderingar som utgör vår varumärkesgrund. Vi hjälper våra kunder och konsumenter med största möjliga professionella service. 

Vi bryr oss - om vårt syfte och om de som hjälper oss på resan dit.

Frågor & Svar  ·  Team  ·  Vision  ·  Jobb  ·  Legalt ·  Press
Kontakt ·  Blogg  ·  Instagram  ·  Facebook