Earth Day image: amazon rainforest

Vi vet att handling väger tyngre än ord. Man kan inte bara snacka. Utan man måste också visa, i handlingar, vad man står för. Inför årets Earth Day ville vi göra det så enkelt (och belönande) som bara möjligt att bidra. Så för varje 10 mål som åts donerade vi 1 träd, tillsammans med vår partner One Tree Planted.


Men varför träd och inte något annat nobelt ändamål? Jo, för att skogen är en av jordens viktigaste ekosystem. Mer än 80 % av all biologisk mångfald är hemmahörande i skogen. Skogen förser djur och människor med mat och försörjning, bland annat i form av kakao, frukt och skydd. Ett enda träd bidrar dessutom genom att suga upp och behandla de utsläpp som vi människor orsakar.


Därför är vi glada över att ni visat på en enorm aptit på Earth Day, eftersom vi nu tvingas plantera 527 träd i Amazonas. Det kommer leda till att jaguaren, aran, delfinen, spindelapan och många, många fler får en naturlig hemvist. One Tree Planted ser dessutom till att ta emot och utbilda människor i hur man, på lång sikt, skapar en hållbar agrikulturell miljö.


Att ni var så hungriga just på Earth Day har varit en starkt bidragande orsak till att vi - tillsammans - lämnar ett positivt avtryck på vår planet. Nu räddar vi världen, en tugga åt gången.