Tillsammans minskar
vi matsvinnet

Tillsammans minskar
vi matsvinnet

vector-basic

Sälj mat i Karma

1. Nå nya kunder

2.  Få extra intäkter

3. Skydda miljön

Köp mat i Karma

1. Ät bra mat

2. Spara pengar

3. Skydda miljön